Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MM Cars Kościuszki Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (ul. Kościuszki 253, 40-690 Katowice) zarejestrowaną pod nr KRS 0000 384 340, w celu marketingu produktów lub usług świadczonych przez Administratora oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (tj. Dz. U. 2017 poz. 1219). Dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przetwarzane do czasu zakończenia działań marketingowych prowadzonych przez Administratora tj. MM Cars Kościuszki Sp. Z o.o., chyba, że dojdzie do wycofania niniejszej zgody , stanowiącej podstawę przetwarzania danych na mocy art. 6 ust. Dane są podawane przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do realizacji niniejszej zgody. Informujemy, że zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie email na adres rodo@mmcars.pl

Przysługuje Państwu również prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w celu należytego realizowania Państwa praw i ochrony przekazywanych danych. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres email rodo@mmcars.pl Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty na rzecz, których MM Cars Kościuszki Sp. z o.o. działa jako Autoryzowany Dealer oraz Banki, Towarzystwa Leasingowe i Ubezpieczeniowe w celu ofert finansowania i ubezpieczenia. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ustawy 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelakich innych regulacji krajowych służących stosowania RODO. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie Państwo w zakładce Informacja RODO.